FORMÅL
Stiftelsen Syndulos har som hovedformål å fremme proklamasjonen av Kristus Jesus.

Stiftelsens styre søker radikalt å grunne sin overbevisning kun på det som er gitt i skriftene samlet i Det Nye og Det Gamle Testamente, og ønsker kun å drives av Guds Hellige Ånd. 

Stiftelsen er enig i det som kalles den Apostoliske trosbekjennelse.  

Hjem