Syndulos
er en liten stiftelse som med sine nettsider skarpt vil hevde:
Det går på en forstandig måte an å lese skriftene samlet i det Nye Testamente uten å ha tillit til dem på forhånd.
Dersom en av en slik lesning blir overbevist om at det historiske mennesket Jesus fra Nasaret er Guds Sønn, kan det være begynnelsen til et radikalt virkelighetsbasert liv.

Hjem