Følgende tekster er lagt ut på vårt nettsted:
Maria Elise Strand: 
Arnulf Øverland og kristendom

Knut Arne Strand:
 
Indikasjoner (bevis) fra Bibelen på at Jesus fra Nasaret er Guds enbårne Sønn

Knut Arne Strand:
 
År 2000
Hjem